Τα κίτ μετατροπής Sport έχουν δύναμη και ροπή για απαιτήσεις μεγαλύτερες από τα συνηθισμένα της αστικής μετακίνησης.

Συνιστούμε τη τοποθέτηση σε ποδήλατα με καλές σειρές περιφερειακών.

Οι επιδόσεις τους ξεπερνούν τις προδιαγραφές EN 15194 και προορίζονται για χρήση σε ΜΗ δημόσιους δρόμους.