Επιδότηση για ηλεκτρικο ποδηλατο

Επιδότηση για ηλεκτρικο ποδηλατο

Επιδότηση για ηλεκτρικο ποδηλατο

Κάποιες εταιρείες για δικούς τους λόγους, διαδίδουν αβάσιμα οτι η Δράση ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ έληξε.

Διευκρινίζεται ότι η επιδότηση ηλεκτρικών ποδηλάτων ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ όπως ο καθένας μπορεί να επιβεβαιώσει απο την γραμμή υποστήριξης της Δράσης

Με την πρωτοβουλία «Κινούμαι Ηλεκτρικά» επιδοτείται η αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων  στο 40% της αξίας τους,  με οροφή τα 800 ευρώ.

H επιδότηση ηλεκτρικών ποδηλάτων ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα – ιδιώτες και όχι για νομικά πρόσωπα – εταιρείες.

Διαβάστε τον οδηγό του ΥΠΕΝ για την διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαολογητικά επιλογής και αγοράς ηλεκτρικού ποδήλατου ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Επιδότηση για ηλεκτρικο ποδηλατο συνοπτικά έχει 2 στάδια

1ο Στάδιο : Την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης επιδότησης με τα ακόλουθα συνημμένα

  • Δελτίο Ταυτότητας
  • Αντίγραφο Ε1 ή Εκκαθαριστικού
  • Προσφορά εμπόρου για το ηλεκτρικό ποδήλάτο που σας ενδιαφέρει 

2 ο Στάδιο : Μετά την έγκριση θα υποβληθεί η απόδειξη αγοράς και 2 τυποποιημένες απο το ΥΠΕΝ Υπεύθυνες Δηλώσεις αγοραστή και προμηθευτή και το Certificate of Conformity του κατασκευαστή.

Για τους πελάτες μας θα ετοιμάζουμε πλήρη φάκελλο με τα δικαιολογητικά και Δηλώσεις που χρειάζονται.

Για όλα τα ηλεκτρικά ποδήλατα που αντιπροσωπεύουμε υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα απο τις κατασκευάστριες εταιρείες, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές ΕΝ 15194.

Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να κινηθούν έγκαιρα γιατι οι διαθέσιμες πιστώσεις έχουν όριο και σειρά προτεραιότητας.

 

error: Το Περιεχόμενο προστατευτείτε από το νόμο Ν. 4481/2017