Επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου

Επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου

Επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου

Η επιδότηση ηλεκτρικών ποδηλάτων ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ όπως ο καθένας μπορεί να επιβεβαιώσει απο την γραμμή υποστήριξης της Δράσης

Με την πρωτοβουλία «Κινούμαι Ηλεκτρικά» επιδοτείται η αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων  στο 40% της αξίας τους πρό ΦΠΑ,  με οροφή τα 800 ευρώ.

H Επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα – ιδιώτες και όχι για νομικά πρόσωπα – εταιρείες.

Διαβάστε τον οδηγό του ΥΠΕΝ για την διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαολογητικά επιλογής και αγοράς ηλεκτρικού ποδήλατου ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Η επιδότηση συνοπτικά έχει 2 στάδια

1ο Στάδιο : Την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης επιδότησης με τα ακόλουθα συνημμένα

  • Δελτίο Ταυτότητας
  • Αντίγραφο Ε1 ή Εκκαθαριστικού
  • Προσφορά εμπόρου για το ηλεκτρικό ποδήλάτο που σας ενδιαφέρει 

Επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου 2 ο Στάδιο : Μετά την έγκριση της Αίτησης θα υποβληθούν

  • η απόδειξη αγοράς 
  • 2 τυποποιημένες απο το ΥΠΕΝ Υπεύθυνες Δηλώσεις (αγοραστή και προμηθευτή) και
  • το Certificate of Conformity του κατασκευαστή.

Για τους πελάτες μας θα ετοιμάζουμε πλήρη φάκελλο με τα δικαιολογητικά και Δηλώσεις που χρειάζονται.

Για όλα τα ηλεκτρικά ποδήλατα που αντιπροσωπεύουμε υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα απο τις κατασκευάστριες εταιρείες, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές ΕΝ 15194.

Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να κινηθούν έγκαιρα γιατι οι διαθέσιμες πιστώσεις έχουν όριο και σειρά προτεραιότητας.

 

error: Το Περιεχόμενο προστατευτείτε από το νόμο Ν. 4481/2017